privacy bescherming

Privacyverklaring

Via onze website worden privacy gevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met deze persoonsgegevens om te gaan en verwerken en beveiligen ze dan ook zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • we duidelijk vermelden met welk doel we persoonsgegevens verwerken. We vragen altijd voor uw goedkeuring.

 • we onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

 • we jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken als jouw toestemming nodig is;

 • we passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

 • we jouw recht respecteren om je persoonsgegevens te laten zien als jij daarom vraagt en deze op jouw verzoek ook te corrigeren of zelfs te verwijderen.

Wij zijn als bedrijf verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken en met welk doel. We raden je aan deze privacyverklaring goed door te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Door onze website te gebruiken, komen bepaalde gegevens van jou in ons systeem. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. We bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven in verband met de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze bedoeld zijn om door ons te worden verwerkt.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:​

 • Telefoonnummer

 • Factuuradres

 • E-mailadres

 • Betalingsgegevens

 • Geslacht

 • Geboortedatum

Afhandelen bestelling

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, maken we voor de afhandeling daarvan gebruik van je persoonsgegevens. Indien het nodig is voor een goede afhandeling kunnen we je persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. 

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze website moet je jezelf eerst registreren. We bewaren deze gegevens zodat je deze niet iedere keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij jou kunnen contacteren in verband met de uitvoering van de gesloten overeenkomst. De gesloten overeenkomst betekent hierbij meestal niet meer dan dat jij iets bij ons besteld en wij dit product bij je afleveren.

We zullen deze gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is om de overeenkomst die je met ons sluit uit te voeren of als dit wettelijk verplicht is. Als wij een vermoeden van fraude of misbruik van onze website hebben, kunnen we persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Reclame

Wij kunnen jou, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten per e-mail.

Contact

Om in contact te komen met Eye for Video Producties zijn er verschillende mogelijkheden.

Formulier
Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen via een contactformulier, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om je vraag te behandelen. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang als op basis van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee we geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je jezelf kunt afmelden. Je e-mailadres wordt slechts met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicaties

Op de website van Eye for Video Producties is het mogelijk dat je (vrijwillig opgegeven) gegevens openbaar komen.

Foto of video met uw toestemming.

Reviews
Bij het plaatsen van een productreview worden de door jou opgegeven gegevens openbaar gepubliceerd. Daarmee zijn ze op internet zichtbaar voor iedereen, met uitzondering van zoekmachines. Het gaat hier om:

 • Je naam

 • Je leeftijdsgroep

Overigens ben je niet verplicht deze gegevens in te vullen. Je kiest zelf welke informatie je deelt. Dit helpt ons soms om contact op te nemen naar aanleiding van een slechte ervaring. Op verzoek anonimiseren wij de informatie die je hebt ingevoerd.

Als je ontevreden bent over een product kan een medewerker contact met je opnemen om tot een gepaste oplossing voor het probleem of de klacht te komen.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Dit word niet openbaar gemaakt.